Disclaimer

Ograniczona odpowiedzialność.
Zawartość  tej strony internetowej została przygotowana z największą starannością.
Użytkownicy tej strony nie mogą mieć  żadnych praw lub roszczeń w stosunku do Green Dutchman BV w sytuacji niepoprawności działania strony lub niekompletności zawartych  informacji.  Green Dutchman BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za informacje zawarte na tych stronach. Ponad to nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody , które mogą powstać podczas użytkowania.

Prawa autorskie.
Strona internetowa Green Dutchman BV posiada prawa autorskie. Strona nie moży byc kopiowana  i/ lub modyfikowana.